VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY 2004-2006

UNO PRAHA partnerem příjemců podpory z ESF – Vznik ATB (autorizované výukové středisko) na svařování plastů


Adaptace kvalifikací svářečů – CWS ANB


Doplnění a inovace výukového programu v oboru svařování plastů

Termín realizace: 01.03.2006 – 31.12.2007


Školení zásad navrhování, realizace, kontrolní a přejímkové činnosti hydroizolačních prací při ochraně staveb proti vodě

Termín realizace: 01. 09. 2006 – 30. 06. 2008