Svařování kovů

ZKUŠEBNÍ ORGANIZACE ZO 07
SVAŘOVÁNÍ KOVŮ

Zajišťujeme zkušební činnost v oblasti svařování plastů a kovů, dále pak v oblasti pájení a lepení. Jsme zkušební organizace číslo 7 v systému CWS ANB.

Zkoušky provádíme ve spolupráci se schválenými svářečskými středisky (ATB) svářečskými školami po celé ČR (odkaz na školy a ATB) a také přímo ve firmách, které provozují svářečské práce.

Zkoušky pro oblast svařování kovů probíhají podle národních, evropských a mezinárodních norem a v souladu s platnými předpisy a směrnicemi CWS ANB:

  • ČSN EN ISO 9606-1 až -5 včetně odsouhlasení dle Direktivy 2014/68/EU (PED)
  • ČSN EN 287-6 včetně odsouhlasení dle Direktivy 2014/68/EU (PED)
  • ČSN EN ISO 14 732
  • ČSN EN ISO 13585
  • ČSN 05 0705
  • ČSN EN ISO 13067
  • ČSN EN ISO 17660-1 a -2
  • TP A 216

PORADENSKÉ SLUŽBY

Poradenské služby a příprava firem na certifikaci

Zpracování postupů svařování (WPQR , WPAR, WPS)

Příprava firem na certifikaci podle ČSN EN ISO 3834

Smluvní svářečský dozor a supervize

Navrhování vhodných technologií svařování

Spolupráce se svářečskými školami v systému CWS – ANB

Poradenské služby

SŠ svářečské školy provádějící přípravu základních kurzů svařování kovů

SŠ svářečské školy provádějící přípravu zkoušek podle EN – svařování kovů