SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ

Vzdělávání a certifikace je stěžejní oblastí naší činnosti, jíž se intenzivně věnujeme již od založení naší firmy v r. 1994.

Zaměřujeme se na odborné a technické vzdělávání, jsme členy České svářečské společnosti (CWS ANB) a dalších odborných sdružení pro oblast svařování i organizací pro certifikaci personálu.

Působíme jako Autorizované školicí středisko pro výuku svářečů termoplastů (ATB 09) a Zkušební organizace č. 07 v systému CWS ANB – zkoušení a certifikace svářečského personálu plastů, akreditovaná českým institutem pro akreditaci podle ČSN EN ISO/TEC 17024.

Dále své služby nabízíme i pro oblast svařování kovů, především v oblasti zkoušek svářečského personálu.

Díky dlouhodobému působení v oblasti svařování a z toho vyplývajícím zkušenostem, plnění podmínek akreditací, odborníkům v našich řadách a cíli nabízet služby na nadstandartní úrovni, rozumíme potřebám našich zákazníků z praxe, ale i studentům odborných škol a dokážeme je připravit na potenciální problémy, s nimiž se mohou v rámci svého oboru potýkat.

Sestavili jsme výukové programy, jež představují ideální spojení e-learningového vzdělávání s prezenční a praktickou výukou, doplněnou odbornými filmy a animacemi.

Pro účel zkvalitnění výuky a pro potřeby odborné veřejnosti jsme v roce 2000 vydali i vlastní knihu Svařování termoplastů, která nemá v ČR v tomto oboru obdobu a která doplnila portfolio námi vydávaných odborných publikací, periodických tiskovin a letáků a tiskovin pro certifikaci a kvalifikaci.

Kurzy nižšího svářečského personálu

 

Kurzy vyššího svářečského personálu

 

Vzory certifikátů svářečského personálu: