INOVAČNÍ VOUCHERY - I. VÝZVA

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Inovační vouchery – I. výzva

Veřejná zakázka ze dne 19.4.2017

Předmět zakázky byl vyhlášen Tzv. „DÍLČÍM PLNĚNÍM“

Předmět plnění zakázky č.1 – VÝVOJ PROTOTYPU STROJNÍHO POLYFÚZNÍHO SVAŘOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

Předmět plnění zakázky č.2 – VÝVOJ A VÝROBA PROTOTYPU TOPNÉHO ELEMENTU RUČNÍHO POLYFÚZNÍHO SVAŘOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

Předmět plnění zakázky č.3 – VÝVOJ PROTOTYPU UPÍNACÍ ČELISTI K POLYFÚZNÍMU SVAŘOVACÍMU ZAŘÍZENÍ

Výsledek zasedání hodnotící komise:

Vítěz veřejné zakázky vyhlášené dne 19.4.2017

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ, PLZEŇ 3 – JIŽNÍ PŘEDMĚSTÍ , UNIVERZITNÍ 2732/8

VÝVOJ PROTOTYPU STROJNÍHO POLYFÚZNÍHO SVAŘOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

Fyzická realizace projektu

datum zahájení – 1.8.2017

datum ukončení – 31.1.2018

Hlavním cílem projektu je vyvinout a poté vyrobit jednoduchý svařovací aparát (prototyp) na plastové trubky s ručním přítlakem a ve variantě i s elektro pohonem, který splňuje požadavky pro polyfúzní svařování a zároveň umožňuje upnutí všech typů tvarovek v sestavách dle požadavku trhu, např. trubka-tvarovka, tvarovka-tvarovka, tvarovka-trubka-tvarovka.

Zařízení, která jsou běžně na trhu, neumožňují svařování sestav potrubí dle potřeb a také neumožňují svařování v terénu ve ztížených podmínkách staveb, jelikož se jedná o zařízení dílenská.

Vzhledem k tomu, že zahraniční zařízení jsou konstruována na zahraniční tvarovky, a tvarovky tuzemské výroby se do nich kvůli drobným odlišnostem nedají upnout, je naším dílčím cílem vyvinout také univerzální čelisti, které umožní upnutí všech druhů tvarovek, včetně tvarovek zahraniční výroby.

VÝVOJ A VÝROBA PROTOTYPU TOPNÉHO ELEMENTU RUČNÍHO POLYFÚZNÍHO SVAŘOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

Fyzická realizace projektu

datum zahájení – 1.11.2017

datum ukončení – 31.3.2018

Hlavním cílem projektu je vyvinout inovované konstrukční řešení ohřevu (topného elementu) a poté vyrobit prototyp inovované ruční polyfúzní svářečky na plastové trubky.

Tyto svářečky, které jsou v současné době na trhu jsou v konstrukčním řešení topného tělesa od počátečního vývoje beze změny a pro dnešní svařování, kdy je kladen velký důraz na časovou hospodárnost málo efektivní. Také je toto zastaralé řešení poměrně náročné na zručnost svářeče, kdy je potřeba dodržet souosost svařovaných trubek. Pro dnešní dobu, kdy přicházejí na trh různé nové druhy svařovaných termoplastů a různá nová technologická řešení konstrukcí z termoplastů je zastaralý typ topného elementu u ruční polyfúzní svářečky málo efektivní.

Cílem projektu je vyvinout ověřený prototyp svářečky, která výrazně zefektivní svařovací proces ruční polyfúzní metodou díky inovovanému konstrukčnímu řešení ohřevu.
Podrobnosti realizace

VÝVOJ PROTOTYPU UPÍNACÍ ČELISTI K POLYFÚZNÍMU SVAŘOVACÍMU ZAŘÍZENÍ

Fyzická realizace projektu

datum zahájení – 1.2.2018

datum ukončení – 31.5.2018

Hlavním cílem projektu je vyvinout inovované konstrukční řešení upínací čelisti a poté vyrobit funkční prototyp, který bude předán zadavateli.

Cílem vývoje inovované čelisti je vyvinout takovou upínací čelist, ve které by bylo umožněno upnutí tvarovek všech výrobců. To znamená, že upínací čelist musí být univerzální. Cílem projektu je tedy dosáhnout na funkční prototyp takovéto upínací čelisti ve spolupráci s dodavatelem, který bude vyvíjet konstrukční řešení. Tvar a další vlastnosti prototypu jsou již na výsledku výzkumu, tento bude zadavatelem odsouhlasen a poté dodavatelem vyroben. Aby byla ověřena funkčnost vyrobeného prototypu, bude nové zařízení podrobeno testování, jehož výstupem bude protokol z provedené zkoušky (blíže v podnikatelském záměru – kapitola výstupy). Plně funkční prototyp, na kterém bylo provedeno ověření konstrukční správnosti, bude předán zadavateli včetně veškeré příslušné dokumentace a tím bude hlavní cíl projektu splněn.