NDT PERSONÁL

Přípravné kurzy k certifikační zkoušce pro personál NDT (NDT vizuální kontrola svarů)

NDT plastů je mezioborová kvalifikace. Většinou doplňuje řemeslný obor. V praxi jsou potřeba svářeči a technici, kteří kontrolují a/nebo přebírají svařované konstrukce. Tuto kvalifikaci často získávají pracovníci po absolvování přípravného kurzu NDT v rozsahu podle požadavku kvalifikačního stupně VT (Visual Testing – Vizuální kontrola).

Přípravné kurzy ke zkoušce personálu NDT podle ČSN EN 13100-1 jsou organizovány v souladu s ostatními platnými normami pro NDT, zejména ČSN EN 14728, ČSN EN 16296, ČSN EN ISO 17637.

Dále jsou používána technická pravidla a směrnice . DVS 2202-1, TP G 921 02, TP B 502 CWS ANB.

Minimální vstupní podmínky :

věk 18 let a vyšší
doložit dokumentované ověření zrakové schopnosti podle EN ISO 9712 čl.7.4
doklad o absolvování kurzu NDT – pro jednotlivé stupně kvalifikace
fotografie formátu 3,5 x 4,5 cm

Přípravné kurzy k certifikační zkoušce pro personál NDT (NDT vizuální kontrola svarů)

NDT plastů je mezioborová kvalifikace. Většinou doplňuje řemeslný obor. V praxi jsou potřeba svářeči a technici, kteří kontrolují a/nebo přebírají svařované konstrukce. Tuto kvalifikaci často získávají pracovníci po absolvování přípravného kurzu NDT v rozsahu podle požadavku kvalifikačního stupně VT (Visual Testing – Vizuální kontrola).

Přípravné kurzy ke zkoušce personálu NDT podle ČSN EN 13100-1 jsou organizovány v souladu s ostatními platnými normami pro NDT, zejména ČSN EN 14728, ČSN EN 16296, ČSN EN ISO 17637.

Dále jsou používána technická pravidla a směrnice . DVS 2202-1, TP G 921 02, TP B 502 CWS ANB.

Minimální vstupní podmínky :

  • věk 18 let a vyšší
  • doložit dokumentované ověření zrakové schopnosti podle EN ISO 9712 čl.7.4
  • doklad o absolvování kurzu NDT – pro jednotlivé stupně kvalifikace
  • fotografie formátu 3,5 x 4,5 cm

Rozsah kurzů

  • dle TP B 304 – Personál NDT – České svářečské společnosti ANB
  • dle OS 120 GAS s.r.o. – Kvalifikace pro oblast plynárenství – plasty

Ceny a termíny

VIZUÁLNÍ ZKOUŠKY SVAROVÝCH SPOJŮ TERMOPLASTŮ

NDT VT (Vizuální zkoušky svarových spojů termoplastů)

První zkouška

Certifikační zkoušky NDT VT se provádí podle normy ČSN EN 13100-1, předmětných používaných norem a technických pravidel pro posuzování vad svarů, např. ČSN EN 16296, DVS 2202-1, TP B 502, TP G 921 02.

Pro posuzování svarů na plynovodech se provádí zkouška dle OS 120 GAS s.r.o.

Termíny zkoušek navazují obvykle na přípravné kurzy NDT VT nebo nejdéle do 10 dnů po dohodě.

Platnost zkoušky 5 let při každoročním prokázání lékařského ověření zrakové schopnosti podle EN ISO 9712 čl.7.4.

Prolongační zkoušky

Po skončení doby platnosti certifikátu je možné certifikát pro personál NDT 1x prodloužit a to na dobu dalších 5 let.

Prodloužení platnosti certifikátu je možné provést nejpozději do 3 měsíců od skončení platnosti prvního certifikátu. Pokud doba přesáhne 3 měsíce, musí žadatel absolvovat recertifikaci v celém rozsahu.

Termíny prodlužovacích zkoušek vyhlašuje Certifikační orgán podle požadavků zákazníků a nebo po dohodě.