VÝVOJOVÉ CENTRUM A ZKUŠEBNA

Fyzická realizace projektu

„VÝVOJOVÉ CENTRUM A ZKUŠEBNA“ – POTENCIÁL – III. VÝZVA

Předmětem projektu bylo vybudování výzkumné, vývojové a zkušební laboratoře společnosti UNO PRAHA, spol. s r.o. zaměřené na specifickou problematiku svařovaných a lepených konstrukcí z kovových a nekovových materiálů, jejich využití ve stavebnictví a v ostatních průmyslových oborech. 
Projekt byl realizován v prostorách, splňujících požadavky pro zkoušky a podmínky pro vývoj našich nových výrobků. 
Laboratorní zkoušky jsou nutnou podmínkou pro zajištění kvality nových a inovovaných svařovaných a lepených výrobků. 
Cílem projektu bylo zajistit výzkum a vývoj nových materiálů a technologií z termoplastů a zároveň vybudovat zkušební laboratoř, která umožní aplikaci špičkových měřicích a diagnostických metod v oblasti vývoje nových materiálů a technologií z termoplastů a jejich použití v praxi. 

REALIZACE PROJEKTU „VÝVOJOVÉ CENTRUM A ZKUŠEBNA“ 

REALIZACE 2017 : 

Aktualizace harmonogramu a upřesnění jednotlivých realizačních etap 
Upřesnění projektové dokumentace ke stavebním pracím (statický posudek, dopracování PD a položkového rozpočtu) 
Příprava Veřejné zakázky na stavební práce 

REALIZACE 2018 : 

Dokončení Výběrového řízení na stavební práce 

Veřejná zakázka projektu zveřejněna dne 15.12.2017 

Datum uzavření smlouvy dne 14.2.2018 

Předmět plnění zakázky: 
Předmětem zakázky bylo vybudování prostor vývojového centra a zkušební laboratoře společnosti UNO PRAHA s.r.o. zaměřené na specifickou problematiku aplikace plastů ve stavebnictví a v ostatních průmyslových oborech. V rámci zakázky vzniklo místo pro zkušební laboratoř na zkoušky svarů plastových konstrukcí. 

Výsledek zasedání hodnotící komise: 
Vítěz veřejné zakázky zveřejněn dne 4.1.2018 – VOJAN stavby, s.r.o. 

REALIZACE 2019 : 

Stavební práce na projektu „VÝVOJOVÉ CENTRUM A ZKUŠEBNA“ byly dokončeny 
Výběrové řízení na nákup vybavení vyhrála firma ANAMET s.r.o. 
Vývojové centrum a zkušebna byly vybaveny potřebným zařízením 

Pořízené zkušební stroje: 

FNCT – Testovací zařízení pro tahové dotvarování 
EXTRUZNÍ PLASTOMETR 
TRHACÍ STROJ prodloužený 
CHARPYHO KLADIVO – instrumentované 
OPTICKÝ MIKROSKOP vč. kamery 
ANYLYTICKÉ VÁHY LABORATORNÍ 
SUŠÁRNA S VENTILÁTOREM 

Pořízené doplňkové a přípravné stroje: 

  • Fréza na přípravu vzorků 
  • Stroj na odlupovací test 
  • Univerzální odporová svářečka na svařování potrubí elektrotvarovkami 
  • Univerzální svářečka na svařování odpadních trubek thermospojkami 
  • Svářečka na svařování trubek a tvarovek 63-160 mm 
  • Ruční ultrazvukové svařovací zařízení 
  • Okružní pila včetně stolu 

Dne 31. 10. 2019 bylo Vývojové centrum a zkušebna uvedeno do provozu.