O SPOLEČNOSTI UNO PRAHA, SPOL. S R.O.

Naše firma byla založena v roce 1994 a již od svého počátku se zabývala problematikou svařování plastů ve stavebnictví a průmyslu a odborným a technickým vzděláváním. Stojí za ní přední odborníci v těchto oborech Ing. Alexandr Bareš a Ing. Iva Kubišová.

Přinesli jsme do českého prostředí řadu inovací, vedle kontinuálního zavádění moderních technologií jsme nastolili i nové pojetí technického vzdělávání – v době, kdy existovala jen všeobecná a nikoliv do hloubky jdoucí školení, jsme zavedli širokou paletu specializovaných kurzů.

Vzhledem k tomu, že naše hlavní činnost je sezónního charakteru (školení a certifikace svářečského personálu jsou požadovány výhradně během zimních měsíců), zabýváme se též souvisejícími oblastmi.

 

Střípky z historie firmy

V roce 1997 jsme stáli u zrodu České svářečské společnosti ANB, v níž dlouhodobě držíme gesci v oblasti svařování termoplastů. Tato záhy splnila podmínky pro členství v mezinárodních seskupeních a profesních svazech jako je např. EWF a IIW a mimo to nakládá s nejvíce oborovými autorizacemi po Německu.

V roce 1998 jsme se akreditovali podle ČSN EN 45013 na zkoušení svářečů plastů.

Koncem roku 1999 se v rámci České svářečské společnosti ANB – CWS ANB naše firma stala Autorizovanou národní osobou ANB pro svařování plastů v Evropském systému svařování (EWF – European Welding Federation).

V roce 2000 jsme vydali učebnici pro svařování plastů (480 stran), která pokrývá nejdůležitější část oboru a je v ČR jedinečná svého druhu.

V roce 2003 jsme se akreditovali podle ČSN EN 13067 a Doc. EWF 581-01 na zkoušení Evropského svářeče termoplastů -EPW, takže dnes můžeme, jako jediní v ČR, zkoušet a vydávat Evropské certifikáty uznatelné na celém světě. Jsme členy České svářečské společnosti a Sdružení organizací pro certifikaci personálu.

 

Naše činnost zahrnuje:

  • VZDĚLÁVÁNÍ, ZKOUŠENÍ A CERTIFIKACE SVÁŘEČSKÉHO PERSONÁLU

Jsme Autorizované školící středisko pro výuku svářečů termoplastů (ATB 09) a Zkušební organizace č.07 v systému CWS ANB – zkoušení a certifikace

  • PORADENSKOU ČINNOST, TECHNICKOU POMOC, DOZOR NA STAVBÁCH A ODBORNÉ POSUDKY
  • MONTÁŽE A DODÁVKY PLASTOVÝCH KONSTRUKCÍ, VÝROBU KOMPONENTŮ Z PLASTŮ
  • PRODEJ, PŮJČOVNU, SERVIS A REVIZE STROJŮ, NÁŘADÍ A DALŠÍHO VYBAVENÍ PRO SVÁŘEČE PLASTŮ A INSTALATÉRY
  • SESTAVOVÁNÍ, VYDÁVÁNÍ A PRODEJ ODBORNÝCH PUBLIKACÍ
  • PORADENSTVÍ V OBLASTI EU DOTACÍ

 

Základní údaje

 


Název společnosti: UNO PRAHA, spol. s r.o.
Sídlo firmy: Thámova 396/1, 186 00 Praha 8
Provozovna Praha: Na Návsi 342/2, 252 18 Úhonice, okr. Praha-Západ
Provozovna Plzeň: WELDING-PLZEŇ, Majerova 3, 301 00 Plzeň
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČO: 60462515
Základní jmění: 2 000 000 Kč
Roční obrat: 50 000 000 Kč