EPW - EVROPSKÝ SVAŘEČ PLASTŮ 
PODLE ČSN EN 13067

Svářeč plastů dleČSN EN 13067 / Evropský svářeč termoplastů (EPW/CEPW)

Ceny a termíny viz. Ceník a nabídka školení

Evropská kvalifikace opravňující provádět svářečské práce ve všech oblastech technické praxe, dle kvalifikovaných metod, materiálů a polotovarů. Svářeč, pokud vlastní potřebné kombinace kvalifikací a vhodný typ výstupního dokumentu (EPW/CEPW), může provádět svářečské práce na všech typech zařízení, včetně vyhrazených pracujících pod tlakem nad 0,5 bar, na výrobcích dále uváděných na trh EU i na všech ostatních zařízeních, včetně těch, pro něž další případné specifikace.

Platnost certifikátu je 2 roky (dále viz. Prolongace Certifikátu EPW/CEPW)

Dle typu výstupního dokladu (certifikátu) kvalifikaci rozdělujeme na:

Evropský svářeč termoplastů (EPW)

Kvalifikace svářeče, dle požadavků EWF, která je podmíněna splněním požadavků ČSN EN 13067 a pravidla Doc.581-01r.14 (pravidlo European Welding Federation EWF) a provedením zkoušky v ATB (schváleném tréninkovém středisku). Certifikát je vydáván včetně loga EWF.

Svářeč plastů dle ČSN EN 13067

Kvalifikace svářeče na základě požadavků ČSN EN 13067 . Kvalifikačním výstupem je certifikát v českém jazyce (alternativně i anglickém jazyce) s odkazem na akreditaci dle ČSN EN 17024 a výše uvedenou normu. Platnost certifikátu je především v ČR. V zahraničí, nebo v případě realizace zakázek pro zahraniční zákazníky, může být vyžadován certifikát EPW.

Certifikát CEPW

Každý držitel EPW certifikátu může alternativně požádat o certifikát CEPW (certifikát vydávaný přímo ústředím EWF) Vydání dokladu je zpoplatněno dle ceníku ZO 07. Platnost certifikátu je garantována i mimo státy EU ve všech zemích světa sdružených v IIW (Mezinárodní svářečské federaci).

Přípravné kurzy pro získání kvalifikací

Přípravné kurzy jsou organizovány v souladu s dokumentem Evropské svářečské federace (EWF) – Doc.581-01r.14. Téma výuky a klíčová slova jsou uvedena v Doc.581-01r.14 , pro výuku se využívají také TP B č.101 České svářečské společnosti ANB. Dále se využívají pravidla TP G pro plynárenství, vodárenská pravidla, technický kód pro elektrárny a montážní předpisy výrobců plastových potrubí.

Příprava se provádí v schválených tréninkových střediscích ATB (odkaz na ATB).

Rozsah výuky i délka přípravy vychází z kombinace počtu metod svařování v závislosti na požadovaných svařovaných materiálech. Příprava je sdružena do tzv. výukových modulů, což jsou výukové bloky, které sdružují metody svařování dle specifických kritérií. Při souběhu více metod z více výukových modulů se sloučí teoretická příprava, praktická musí zůstat pro každou metodu v minimálním čase. Doba přípravy je závazná.

Dle Doc.581-01r.14 je příprava možná ve dvou vstupních úrovních:

Vstupní úroveň 1 – žádná, nebo minimální úroveň znalosti a dovedností. Je určena uchazečům bez znalostí svařování, nebo s minimální praxí. Obvykle se předpokládá 4 denní příprava, 2 dny teoretická část, 2 dny praktická část.

Vstupní úroveň 2 – pokročilé znalosti a dovednosti ve svařování. Je určena pro svářeče s kvalifikací dle ČSN 050705, nebo TPG 927 04, případně pro přípravu k prolongační (recertifikační) zkoušce. Obvykle 2 denní příprava, 1 den teoretická část, 1 den praktická část.

Výukové moduly

M1 – Svařování horkým plynem s přídavným materiálem a extruderem

M2 – Svařování horkým tělesem

M3 – Svařování elektrotvarovkou

M4 – Lepení rozpouštědlem (Svařování za studena/ Tlakové lepení)

M5 – Svařování izolačních pásů (fólií)

Přípravné kurzy k prodloužení kvalifikace EPW /CEPW

Recertifikační/Certifikační zkoušky musí být provedeny před ukončením platnosti Certifikátu, proto i přípravný kurz musí být zahájen s předstihem (max.3 měsíce před ukončením platnosti oprávnění). Podle Doc.581-01r.14 je příprava pro první prodloužení po dvou letech min. 2 dny, pro další prodloužení po čtyřech letech od zkoušky min. 3 dny.

Důvod:

První prodlužovací (Recertifikační) zkouška po dvou letech je jen teoretická, praxe se doloží prohlášením. Výjimku tvoří prodlužování oprávnění pro oblast plynárenství, kde v souladu s TPG 927 04, musí být vykonány teoretická i praktická zkouška vždy.

Druhá prodlužovací zkouška po čtyřech letech od první zkoušky je teoretická a praktická jako první nová zkouška.

Cyklicky se střídá prodlužování od první zkoušky :

po 2 letech – teorie (pro oblast plynárenství i praxe)
po 4 letech – teorie + praxe
po 6 letech – teorie (pro oblast plynárenství i praxe)
po 8 letech – teorie + praxe,
atd.

Přípravné kurzy na detašovaných pracovištích

Přípravné kurzy k první zkoušce a prolongačním zkouškám EPW se provádí pouze v ATB uznaných Českou svářečskou společností ANB