TECHNOLOG SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ - PWT

Ceny a termíny

Činnost svářečského dozoru je nezbytná i pro firmy, které se zabývají svařováním plastů. Evropská svářečská federace (EWF) přesto dosud nekoncipovala a nezavedla samostatnou odbornost pro VSP svařování plastů. Přestože v osnovách kurzů Evropských inženýrů, technologů a specialistů (EWE, EWT, EWS) pro svařování kovů je stať o svařování plastů. Jejich znalosti, materiálů, technologií a postupů pro oblast svařování plastů nemusí být vždy dostatečné. Proto jsme na národní úrovni v systému CWS ANB připravili kurz s kvalifikací Technolog svařování plastů.

Technolog svařování plastů

Program kurzu je koncipován tak, aby absolvent mohl vykonávat činnost svářečského dozoru ve smyslu ČSN EN ISO 14731 ve firmě, tedy:

  • řízení svářečských prací a zjišťování jejich jakosti
  • tvorba pWPS a příprava WPS
  • dílenské zkoušky svarových spojů
  • posuzování svarových spojů
  • příprava a doškolování vlastních svářečů plastů

Přípravné kurzy ke zkoušce Technologa a Instruktora svařování plastů jsou organizovány podle TP B 302 a 303 CWS ANB s využitím pravidel TP G pro plynárenství, vodárenských pravidel a montážních předpisů výrobců plastových potrubí.

Rozsah: 4 týdny

Vstupní podmínky : středoškolské vzdělání s maturitou 

Zkoušky technologů

Technolog svařování plastů v celém oboru je zkoušen podle směrnice S-COP-102 CWS ANB.

Technolog svařování plastů

Zkouška teoretická :

  • Test 40 otázek s výběrem z možností
  • Ústní 4 otázky z přednášených okruhů

Doložení zpracované přípravy podle zadání (v případě požadavku doplnění kvalifikace dle TPG 927 06

Zkoušce předsedá zkušební komise kterou jmenuje CWS ANB.

Po absolvování obdrží účastníci „Certifikát Technologa svařování plastů“ a “ Kvalifikační průkaz „.

Prolongační zkoušky VSP Technolog

Platnost certifikátu je na 3 roky. V průběhu této doby se musí min. 2x ročně prokazatelně doškolovat podle TP B 302 a 303 CWS ANB, na odborných seminářích a akcích uznaných Certifikačním orgánem. Doškolování je součástí prolongace. Zkouška se provádí testem s výběrem z možností.