LEPIČ PLASTŮ

PŘÍPRAVNÉ ZÁKLADNÍ KURZY KE ZKOUŠCE LEPIČE PODLE ČSN 050705

Základní kurzy dle ČSN 050705.

Provádíme podle TP B České svářečské společnosti ANB č.100,103 a 301. Odborná způsobilost nedostačuje v celé řadě případů pro spoje, na něž jsou kladeny vyšší požadavky z hlediska bezpečnosti spoje i možného ohrožení životního prostředí, proto je kurz v těchto případech pouze předstupněm pro přípravu ke zkoušce lepiče plastů s certifikační zkouškou. Předmětné normy, technická pravidla a předpisy konstruktéra pro odborný dozor stanovují požadavky na odbornou způsobilost lepičů.

Lepení trubek z PVC, ABS a laminátů

Přípravné kurzy pro zkoušky lepiče dle ČSN EN 13067

Pro lepení PVC je nově zavedena evropská kvalifikace v ČSN EN 13067, po přípravě a následném složení zkoušky získá uchazeč Certifikát dle EN 13067 s uznáním v Evropě.

V případě požadavku na lepení jiného materiálu než PVC (ABS), který řeší ČSN EN 13 067 (např. PC, PA, atd.) je možno absolvovat zkoušku pro Lepiče potrubních systémů. Jedná se o národní kvalifikaci a plně uznávanou ve všech oborech, kde se lepení provádí.

Přípravné kurzy k certifikaci lepiče

Přípravné kurzy ke zkoušce lepiče plastů jsou organizovány podle DVS 1904 a 2204 (DVS= Směrnice Německého svazu pro svařovací techniku).

Téma výuky a klíčová slova jsou uvedeny v TP B České svářečské společnosti ANB č. 401 -Témata a klíčová slova a TP B 402 – Osnovy kurzů.

Přípravné kurzy k prolongační zkoušce lepiče

a) základní kurzy

Prodlužovací zkoušky a základních kurzů mohou být provedeny po ukončením platnosti. Osvědčení ze základního kurzu, nejméně však do čtyř let od poslední zkoušky nebo prodloužení. Oprávnění k lepení však platí pouze po dobu vymezenou v osvědčení – 2 roky.

Doškolení a přezkoušení probíhá jeden den.

b) certifikace

Prodlužovací zkoušky musí být provedeny před ukončením platnosti Certifikátu lepiče, proto i přípravný kurz musí být zahájen před ukončením platnosti oprávnění.

Příprava pro prodloužení po dvou letech je min. 1 den.