VÝVOJOVÉ A VÝZKUMNÉ CENTRUM

Výzkum a vývoj nových materiálů a technologií z termoplastů je spolufinancován Evropskou unií

UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Integrovaný regionální operační program

Laboratoř firmy UNO PRAHA, spol. s r.o. byla vybudovaná s finanční podporou EU a byla zprovozněna v letech

2019-2020. Laboratoř je vybavena především zařízením k posouzení krátkodobých i dlouhodobých vlastností granulátu a zkušebních těles odebraných z hotových výrobků. Hlavní činnost laboratoře je zaměřena na posuzování životnosti, resp. zbytkové životnosti trubek a potrubních systémů. Tato činnost je podporována jak zakázkovou činností, tak i běžícím projektem a návrhem nového projektu. K posouzení životnosti je používáno jak strukturní hodnocení, a to pomocí DSC zařízení, pro dokumentaci poruch je pracoviště vybaveno stereo lupou. Z hlediska lomově mechanického chování jsou k dispozici zařízení pro stanovení životnosti dle FNCT (dle ISO 16770) a PENT testu (dle ISO 16241). Trhací stroj je vybaven přídavným zařízení (komorou) umožňující realizovat životnostní zkoušky dle SHT (dle ISO 18 488). Dále je stroj vybaven zařízení na vrubování zkušebních těles a tlakovou nádobou pro měření za nízkých teplot. Samozřejmě na trhacím stroji jsou realizovány standardizované zkoušky. Dalším zařízením je instrumentované rázové kladivo, které umožňuje stanovit krátkodobé zkoušky rázové a vrubové houževnatosti (ISO 175) a to za normálních i snížených teplot. Součástí vybavení je i vrubovací zařízení s indikátorovými hodinkami. Upravený software umožňuje, na upraveném zkušebním tělese pro stanovení vrubové houževnatosti, stanovit lomově mechanický parametr (GI), který celkem dobře koreluje se standardizovanými zkouškami odolnosti proti rychlému šíření trhliny (RCP). Dalším zařízením je plastometr pro stanovení indexu toku taveniny (MFR dle ISO 1133), tvrdoměr a sušárna.

VYBAVENÍ LABORATOŘE