SERVIS

V našem servisním středisku poskytujeme revize a servis svařovacích strojů.

Pravidelná revize svařovacího stroje je zkušební postup potřebný k ověření jeho funkčnosti na základě požadavků příslušných předpisů (např. TPG 921 01).

Běžná doba revize je 10 pracovních dnů a v jejím rámci je prověřována funkčnost všech základních funkcí stroje a porovnávána s požadavky pro danou oblast použití.

V rámci Základní revize se provádí tyto kontroly:

Základní stroj

 • Kontrola stanoveného průtahu.
 • Kontrola rámu na zkroucení.
 • Přezkoušení pasivních odporů
 • Zkouška udržení tlaku
 • Snadná pohyblivost upínacích čelistí
 • Kontrola vodicích elementů a upínacích prvků
 • Kontrola upevňovacích dílů
 • Kontrola souososti trubek
 • Kontrola redukčních čelistí

Nahřívací zrcadlo

 • Přezkoušení funkčnosti
 • Kontrola regulace
 • Kontrola povlaku PTFE
 • Přezkoušení elektroinstalace.

Frézovací systém

 • Kontrola řetězového náhonu
 • Kontrola ložiskové vůle
 • Kontrola uhlíkových sběračů
 • Kontrola elektrické instalace
 • Kontrola nastavení nožů
 • Kontrola řezného výkonu
 • Ověření lehkosti chodu
 • Hydraulický systém

Hydraulický systém

 • Přezkoušení manometru
 • Kontrola olejoznaku
 • Přezkoušení elektrické instalace
 • Přezkoušení na těsnost
 • Ověření lehkosti chodu
 • Zkouška udržení tlaku 100bar/1h
 • Kontrola ventilů

Přezkoušení funkce

Kontrola přítlačného tlaku, zkušební svar

► Pokud svařovací zařízení vyhoví, je na jeho základní část umístěna revizní známka a vystaven protokol s platností omezenou dobou trvání revize (1 rok). V případě negativního výsledku je zákazník seznámen s předpokládaným rozsahem oprav potřebným ke splnění kritérií revize a pokud akceptuje rozsah oprav a předpokládanou cenu, je provedena oprava v našem servisním středisku. V případě opravy se lhůta provedení revize prodlužuje na dobu nezbytně nutnou pro její provedení (popř. zajištění náhradních dílů). V případě mimořádných okolností se konkrétní podmínky řeší písemnou dohodou.

Provozní doba:

pouze po předchozí osobní, telefonické nebo e-mailové objednávce:

Po – Čt: 7:00 – 12:00 13:00 – 16:00

Pá: 7:00 – 12:00

Telefon: +420 732 465 593

e-mail: servis@uno.cz