DOPLNĚNÍ A INOVACE VÝUKOVÉHO PROGRAMU V OBORU SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ

Projekt spolufinancovaný Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.

Naše firma, UNO PRAHA spol. s r.o., se zabývá již řadu let vzděláváním a realizací v technickém oboru svařování plastů, které je jako obor v neustálém pohybu.

V rámci kombinovaného systému vzdělávání (distanční / prezenční), vytvoříme strukturovaný výukový program doplněný příklady, filmy, e-learningem, pracovními listy a systémem kontrolních otázek, tak aby si mohli zájemci o kurz vytvořit vlastní studijní plán, který by zohlednil jejich znalosti.

V projektu proto inovujeme výuku v oboru svařování plastů tak, abychom zabezpečili systém kvalitního, uznávaného a uplatnitelného dalšího vzdělávání, které by obstálo v konkurenci v naší republice i v Evropské unii. Kvalifikace EPW se v současné době řídí ČSN EN 13067 a Doc. EWF 581-01. Tyto předpisy dělí svařování na 5 modulů, tří obecných (1-3), dvou oborových (4,5). Obecné moduly jsou dnes již vyučovány, u MODULU 4 a 5 vzniká potřeba rozšíření osnov o informace a požadavky, které by měly zobrazovat potřeby a současnou situaci v daném oboru včetně znalostí nezbytných technických parametrů. MODUL 4 bude v tomto projektu doplněn ve spolupráci se SPTZ – Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení ČR, který je partnerem projektu, o požadavky na doplňkovou část – montáží plastových potrubních systému v plynárenství a vodárenství. MODUL 5 bude v tomto projektu doplněn o požadavky na doplňkovou část – technické parametry pokládky fólií a zkoušek svarů na skládkách a starých zátěží.

Období realizace projektu: 01.03.2006 – 31.12.2007