ADAPTACE KVALIFIKACÍ SVÁŘEČŮ - CWS ANB

Naše společnost se stala partnerem projektu příjemce České svářečské společnosti ANB, která získala v roce 2005 finanční prostředky z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR na realizaci projektu:

„ADAPTACE KVALIFIKACÍ SVÁŘEČŮ NA PODMÍNKY EVROPSKÉHO TRHU A INOVACE VÝUKY SVAŘOVÁNÍ“

PARTNEŘI PROJEKTU:

 • UNO Praha s.r.o.
 • SPTZ – Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení

Obsahová náplň projektu:

Zajištění efektivního řízení organizací a kvalifikované a flexibilní pracovní síly, která bude zárukou vysoké úrovně zaměstnanosti a konkurenceschopnosti v ekonomice.

Zajistí inovaci výukového programu a systému vzdělávání svářečů plastů v malých a středně velkých firmách z oblasti inženýrských sítí, hydroizolací, plynárenství a stavebnictví.

Výukové programy budeme v rámci projektu :

 • harmonizovat s požadavky na zkoušku dle CSN EN 13067
 • inovovat na formu kombinovaného distančního vzdělávání

 

Kurzy budou probíhat ve ČTYŘECH ETAPÁCH:

 • VSTUPNÍ SEMINÁŘ
 • SAMOSTATNÉ STUDIUM
 • KONZULTAČNÍ DNY, PREZENČNÍ ČÁSTI VÝUKY, ODBORNÁ PRAXE
 • CERTIFIKAČNÍ ZKOUŠKY

Inovací těchto programů chceme umožnit firmám co nejjednodušší přístup k vzdělání zaměstnanců, snížení časové náročnosti a ceny.

VÝSLEDNÝ PRODUKT PROJEKTU:

VYPRACOVANÝ VÝUKOVÝ PROGRAM

 • Rozdělení, osnovy a náplň výuky
 • Metodika a pomůcky pro lektory

 

POMŮCKY PRO ÚČASTNÍKY

 • E-learning
 • Výukové filmy
 • Skripta a pracovní listy
 •  

PILOTNÍ KURZY SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ

rozdělení, osnovy a náplň výuky
metodika a pomůcky pro lektory

V rámci kombinovaného systému vzdělání společně vytvoříme strukturovaný výukový program od E-learningové možnosti výuky až pro praktické zkušební metody.Zájemci o kurz si vytvoří vlastní vzdělávací plán podle již dosažených a potřebných kvalifikací. Konkrétním výstupem bude zajištění kvalifikované a certifikované flexibilní pracovní síly, která bude mít uplatnění v celé EU.