ŠKOLENÍ ZÁSAD NAVRHOVÁNÍ, REALIZACE, KONTROLNÍ A PŘEJÍMKOVÉ ČINNOSTI HYDROIZOLAČNÍCH PRACÍ PŘI OCHRANĚ STAVEB PROTI VODĚ

Projekt spolufinancovaný Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.

 

 

Naše firma se zabývá vzděláváním a poradenskou činností v oblasti svařování a montáží plastových konstrukcí, do které spadá i problematika hydroizolací z plastových fólií. Na základě analýzy provedené společností Metrostav a.s. v roce 2005 v jeho kontrolním úseku, jsme se rozhodli vytvořit vzdělávací program, jehož výstupem by byly kvalitně provedené hydroizolace ve stavebních konstrukcích.

Projekt se zabývá školením dospělých v oblasti izolací proti vodě ve stavebních konstrukcích.Vzdělání, které v projektu připravujeme, by měli dostat především technici, kteří jsou v pozici kontrolora izolačních prací jak dodavatele, tak následně i odběratele.V rámci projektu budou vytvořeny metodické pomůcky v listinné formě i ve formě e-aplikace a to ve dvou podobách (výuka, vyhledávání informací). Výuka, v prezenční i distanční formě bude řešit především zásady a technické parametry ovlivňující kvalitu konstrukce.Dále bude vytvořen výukový program „výběrová a přejímková řízení“ metodou distančního vzdělávání (e-learning). Ke konci realizace proběhnou prezenční i distanční pilotní kurzy.

Na realizaci projektu se značnou měrou podílí partner společnost Metrostav a.s.. která byla jedním z hlavních iniciátorů vytvoření nového vzdělávacího programu z důvodu provedené analýzy. V projektu hraje důležitou roli jako odborník na všechny technologie, který v praxi řeší mnoho náročných hydroizolací. Pracovníci partnera budou členy týmu odborníků a společně s pracovníky příjemce budou vytvářet odborné texty publikací.Na tvorbě metodických pomůcek se také podílejí společnosti IZOMEX s.r.o, GRACE Construction Products, DEHTOCHEMA BITUMAT s.r.o., MINOVA Bohemia s.r.o., BASF spol. s.r.o., ZENIT spol. s r.o. a CSI SAMAN s.r.o., kteří v projektu vystupují jako autoři pro danou specializaci s dlouholetými zkušenostmi v oblasti hydroizolací.

Dalším důležitým dodavatelem je Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení ČR – SPTZ, který v projektu plní roli odborného posuzovatele a bude provádět validaci vytvořených metodických předpisů.

Oproti původnímu plánu bude vytvořeno 8 metodických předpisů.Jelikož nejčastější příčinou vad hydroizolací je špatná realizace, mnohdy také špatné zadání a špatná přejímka bez průběžných kontrol a zkoušek funkčnosti konstrukce, je projekt nastartováním kvality v klíčové části stavebních konstrukcí.

Období realizace projektu: 01. 09. 2006 – 30. 06. 2008