VZDĚLÁVACÍ KURZY PRO TECHNICKÝ A VYŠŠÍ SVÁŘEČSKÝ PERSONÁL FIREM

CZ.1.07/3.2.02/05.0049

Termín realizace: 1. 2. 2014 – 30. 6. 2015

Příjemce dotace: UNO PRAHA, spol. s r.o.

Partneři projektu: Cechovní sdružení pro vodu a kanalizaci, Student Future s.r.o.

Stručný obsah projektu:

V projektu budeme inovovat přípravné kurzy na technické kvalifikace v oboru svařování:

 • Specializační kurz pro technology a konstruktéry
 • Specializační kurz pro mistry a kontrolory
 • Specializační kurz pro obchodníky

Výukové programy jsou postaveny na možnosti vzdělávání v prostředí tzv. INTELIGENTNÍHO E-LEARNINGU s možností náplně podle znalostí účastníka.

Realizace projektu proběhne v 5 klíčových aktivitách:

 1. METODIKA VÝUKY A PŘÍPRAVA LEKTORŮ
 2. VÝUKOVÉ MATERIÁLY
 3. TVORBA E-LEARNINGU
 4. PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ
 5. HODNOCENÍ A EVALUACE

Cílová skupina:

 • Absolventi škol s technickým zaměřením – pro uplatnění na trhu v oblasti svařování je nezbytné získání odborných kvalifikací.
 • Zaměstnanci strojírenských a stavebních firem, tj. všichni pracovníci, kteří se při výkonu své profese setkávají s problematikou svařovaných výrobků, nákupu či prodeje. Například technologové montážních firem, kteří si chtějí rozšířit a aktualizovat své znalosti dle současného vývoje v oboru, případně návrhu konstrukčních řešení.
 • Další skupinu tvoří lidé z technické praxe, kteří jsou dlouho činní v praxi a jsou tedy již dlouhou dobu ze školy.
 • Zájemci o zaměstnání na úřadech práce, hledající možnost uplatnění na trhu práce – zvyšování procenta nezaměstnaných s vyšším vzděláním.
 • V projektu bude cílová skupina v celé šíři aktivního věku – od 18 do 60 let.

Prezentace projektu

Realizované vzdělávací odborné kurzy v rámci pilotního ověřování

Realizace projektu byla ke 30. 6. 2015 ukončena.

V rámci projektu vzniklo 7 výukových programů, ve kterých jsme v kurzech pilotního ověřování proškolili celkem 35 osob.