VZDĚLÁVACÍ KURZY V OBORU TECHNOLOGIE VÝROBY PLASTŮ A PLASTOVÝCH DÍLŮ

Grantový projekt OPVK r. č.: CZ.1.07/3.2.02/03.0017

Příjemce dotace SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara PLZEŇ
Termín realizace: 1. března 2012 – 28. února 2015

CÍLE PROJEKTU KVANTIFIKACE:

Vytvoření 4 vzdělávacích programů (jeden základní a dva specializované pro technology a jeden pro řídící a technické pracovníky) s obsahovým zaměřením na znalost materiálů, znalosti a dovednosti moderních technologií plastů, znalost pracovních postupů ve výrobě plastových výrobků, rozpoznání vad plastových dílů a jejích eliminace, sledování kvality, ekonomika výroby a obchod v oboru plastů.

POPIS PODPOROVANÝCH AKTIVIT:

vypracování metodik pro čtyři vzdělávací kurzy
příprava výukových textů a prezentací včetně kontrolních testů
příprava výukových filmů a animací
příprava názorných pomůcek a posterů
vyškolení lektorů a pilotní ověření vzdělávacích kurzů
evaluační hodnocení korekce obsahu vzdělávacích kurzů

Cílové skupiny:

1. cílová skupina – vyškolení lektoři vzdělávacích kurzů

Lektoři absolvují školení metodik vytvořených v rámci klíčové aktivity 01 a dále absolvují v současné době jediný dodavatelský kurz v námi řešené problematice výroby plastů. Následně budou zapojeni do přípravy vzdělávacích kurzů, do průběhu pilotní výuky a také do jejího hodnocení.

2. cílová skupina – účastníky z řad technického i netechnického personálu firem proškolíme ve čtyřech vzdělávacích programech. V rámci pilotních kurzů podpoříme minimálně 30 účastníků ve čtyřech vzdělávacích programech.

Motivační faktory pro vstup účastníku z řad zaměstnanců oslovených firem do pilotní výuky budou – kvalitní vzdělávací programy, individuální přístup lektorů umožňující minimální počet účastníku v jednotlivých kurzech a nezpoplatnění pilotní výuky. Účastníci kurzů dostanou pro motivaci dokončit výuku na konci každého kurzu osvědčení o absolvování kurzu.

V současné době v rámci pilotního ověřování provádíme tyto vzdělávací kurzy:

  • KURZ TECHNOLOG VÝROBY PLASTŮ
  • KURZ PRO ŘÍDÍCÍ A TECHNICKÉ PRACOVNÍKY VE VÝROBĚ PLASTŮ
  • KURZ INOVACE VE VÝROBĚ PLASTŮ, NOVÉ TRENDY V MATERIÁLECH
  • KURZ PRO MANAŽERY KVALITY VE VÝROBĚ PLASTŮ

Prezentace projektu

Partnerem projektu UNO PRAHA, spol. s r.o.