INTELIGENTNÍ E-LEARNING V TECHNICKÉM OBORU

Grantový projekt OPVK: CZ.1.07/3.2.11/03.0098
Termín realizace: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Příjemce dotace: UNO PRAHA, spol. s r.o.
Partneři projektu: Cechovní sdružení pro vodu a kanalizaci, E-Studuj s.r.o.

Stručný obsah projektu:

 • V projektu budeme inovovat přípravné kurzy na technické kvalifikace v oboru svařování plastů
 • Technolog svařování plastů
 • Konstruktér svařovaných konstrukcí z termoplastů
 • Nedestruktivní zkoušení svarů NDT
 • Výukové programy jsou postaveny na možnosti vzdělávání v prostředí tzv. INTELIGENTNÍHO E-LEARNINGU s možností náplně podle znalostí účastníka

Popis projektu:

Hlavním cílem projektu je nabídka dalšího vzdělávání v technickém oboru ve Středočeském kraji navazující na rámcový vzdělávací program některých středních odborných škol (obor Instalatér, potrubář, montér plynovodů apod.) Chceme nabídnout inovované výukové programy odborných kvalifikací v oblasti svařování plastů ato vysoce efektivním způsobem pomocí Inteligentního E-learningu tj. systému založeném na kontinuálním vyhodnocování znalostí v dané problematice s cílem redukovat – přizpůsobit obsah výukové materiálu individuální úrovni znalostí dané problematiky.

 1. Nabídka výukových programů dále členěných na jednotlivé moduly dle stupně odbornosti dané problematiky
 2. Možnost volby stupně obtížnosti studia a komplexnosti požadovaných znalostí
 3. Kombinace tradiční prezenční části výuky se samostudiem pomocí E-learningové aplikace
 4. Zavedení odborných konzultací na úkor tradiční prezenční výuky
 5. Individuální přístup k potřebám jednotlivých studujících
 6. Zásadní časová úspora a zkrácení studia, založené na cílené redukci studijních materiálů pomocí analýzy znalostí jednotlivce
 7. Možnost samostudia v době osobního volna, tj. odstranění zásadní překážky v rozhodnutí o studiu jinak časově velmi náročných odborných kurzů
 8. Možnost vstupu do aplikace i po skončení studia (kurzu)
 9. Využití aplikace jako informačního portálu o svařování plastů s cílem zajistit účastníkovi nejaktuálnější informace z oboru

Cílová skupina:

 • Absolventi škol a učilišť s technickým zaměřením – pro uplatnění na trhu v oblasti svařování plastů je nezbytné získání odborných kvalifikací.
 • Zaměstnanci strojírenských a stavebních firem, tj. všichni pracovníci, kteří se při výkonu své profese setkávají s problematikou výrobků z plastů, ať z pohledu jejich navrhování, přípravy, organizace výroby, nebo jejich nákupu či prodeje.
 • Další skupinu tvoří lidé z technické praxe, kteří mají z oboru technologie plastů pouze kusé znalosti získané praxí a samostudiem.
 • Dále pak technologové plastařských firem, kteří si chtějí rozšířit a aktualizovat své znalosti dle současného vývoje v oboru výroby plastů, případně pracovníci v řídících pozicích pro orientaci v současných trendech ve výrobě plastů. S vývojem výroby roste náročnost na znalosti těch, kdo mají garantovat kvalitu produkce plastových výrobků.
 • Zájemci o zaměstnání na úřadech práce, hledající možnost uplatnění na trhu práce.
 • V projektu bude cílová skupina v celé šíři aktivního věku – od 18 do 55 let. Vyšší věk se může objevit, ale vzhledem k fyzicky náročné svářečské práci pouze ojediněle.

Prezentace projektu