UČÍME SE OD ZKUŠENÝCH ODBORNÍKŮ VE VÝROBĚ

Termín realizace: 1.08.2013 – 28.04.2015

Grantový projekt OPPA

Číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/36403

Příjemce dotace: Soukromá střední odborná škola umění a managementu, s.r.o.

Partnerem projetku je UNO Praha spol. s.r.o.

V projektu se jedná o inovaci současně vyučovaných předmětů v třech oborech, propojením studia (teorie) s řemeslnou praxí, tj. výrobní podniky zpracovávající 4 různé materiály. Podstatou inovace je zásadní prohloubení znalostí žáků v oblasti využití jednotlivých materiálů ve své práci. Klíčovou změnou je začlenění odborných stáží u výrobních a zpracovatelských firem.

Výuka bude zahrnovat čtyři oblasti podle materiálu:

  • ZPRACOVÁNÍ DŘEVA
  • ZPRACOVÁNÍ KOVŮ
  • ZPRACOVÁNÍ SKLA
  • ZPRACOVÁNÍ PLASTŮ