ŠANCE NEZAMĚSTNANÝM V TECHNICKÉM OBORU


Termín realizace: květen 2010 – duben 2012

ŠKOLENÍ PROBÍHÁ V OBDOBÍ OD LEDNA 2011 DO DUBNA 2012

Probíhají základní kurzy a zkoušky – technologie metody svařování

Trubky – pro domovní, venkovní a průmyslové rozvody

 • svařování na tupo
 • polyfúzí
 • elektrotvarovkou
 • lepení

Desky a profily pro konstrukce a nádrže

 • svařování na tupo
 • horkým plynem
 • extruderem

Izolační pásy pro hydroizolaci

 • horkým klínem
 • horkým plynem
 • extruderem

Po úspěšné zkoušce budou mít zájemci možnost absolvovat další práci u mnotážní firmy a získají zaměstnání s finanční podporou v prvních třech měsících.

Základní kurz probíhá 10 dní

Zájemci získají zdarma

 • další kurz
 • ubytování
 • cestovné
 • stravování
 • lékařskou prohlídku

Cílové skupiny mají velkou šanci na umístění na trhu práce v zajímavém oboru, který se stále rozvíjí a zvyšuje se jeho uplatnění na trhu práce.

Stručný obsah projektu

V projektu chceme vyškolit zájemce o zaměstnání na obor svářeče plastů včetně pomoci získání pracovního místa.

Celkem chceme získat 80 nezaměstnaných, z kterých bychom chtěli zaměstnat cca 20 na stálý pracovní úvazek.

Projekt má 3 fáze:

1. Získávání cílové skupiny a poradenská činnost, kde je cílová skupina i motivována.

2. Školení cílové skupiny v rekvalifikačních kurzech svářečů plastů na oblast potrubář, izolatér a svářeč plastových konstrukcí.

3. Praxe u zaměstnavatelů a následné zaměstnávání v rámci projektu s podporou pro zaměstnavatele.

Nezaměstnaní do 25 let

Absolventi technických řemesel potřebují doplnění kvalifikace svářeče (úřední zkoušky – evropské kvalifikace), které není součástí učebních oborů a zároveň je podmínkou pro práci v oboru (zaměstnavatelé raději zaměstnají pracovníka s plnou kvalifikací) potřebují získat zkušenosti – projít praxí v montážní firmě s možností stálého umístění v práci.

Nezaměstnaní všech věkových kategorií bez vzdělání, nebo s potřebou změny kvalifikace a zájmu o kvalifikaci svářeče plastů nebo kovů potřebují získat základní kvalifikace svářeče a projít praxí v montážní firmě s možností stálého umístění v práci.

b

Tato aktivita zahrnuje kompletní vzdělávání svářečských kurzů.

Úspěšní účastníci získají kvalifikaci:

 • svářeče plastů v oboru potrubář
 • svářeč fólií – hydroizolace
 • svářeč konstrukcí – nádrže
 • doplnění vzdělání a zkoušky –
 • Evropský svářeč plastů podle ČSN EN 13067 (EPW)
 • svářeč plastů podle ČSN 050705
 • dílenská výroba, apod.

Průběh realizace

Byly vytvořeny tři poradenská střediska na zjišťování zručnosti a dalších skutečností pro pracovní poradenskou činnost.

Byla využita spolupráce se svářečskými školami ATB Liberec, ATB Jihlava a ATB Pardubice. Se svářečskými školami byly uzavřeny dohody o spolupráci.

Školení proběhlo ve dvou termínech 8.11.2011 a 12.12.2011. Zúčastnili se ho terénní pracovníci a koordinátorka pracovních aktivit. Školením jsme připravili tyto pracovníky na provádění zjišťování skutečností – podkladů k bilanční a pracovní diagnostice před nástupem do projektu.

Bylo realizováno 6 desetidenních kurzů :

10.1.-21.1.2011 – svářeč potrubních systémů

31.1.-11.2.2011 – svářeč potrubních systémů

7.3.-18.3.2011 – svářeč potrubních systémů

14.3.-25.3.2011 – svářeč desek a konstrukcí

11.4.-22.4.2011 – svářeč potrubních systémů

2.5.-13.5.2011 – svářeč potrubních systémů

Kurzy měly 5 dní teoretickou část výuky a 5 dní praktickou část výuky.

Teoretická výuka proběhla v učebně a praktická výuka v učebnách – dílnách.

Probíhá poradenská činnost během výuky, kterou vykonává poradce Mgr.Lenka Pavlasová, která se zabývá psychologií lidí ohrožených nezaměstnaností. Poradce se věnuje každému účastníkovi individuálně.