EVROPSKÝ SVÁŘEČ, ZÁRUKA KONKURENCESCHOPNOSTI

V projektu vytváříme nové přípravné kurzy na evropské kvalifikace svářečů (EN). Čtyři metody pro svařování kovů a 2 metody pro svařování plastů. Tyto kurzy jsou nástavbou na kvalifikace svářečů podle českých technických norem (ČSN).

 • zavedení trenažeru do praktické výuky
 • pilotní výuka bude testovat vytvořené výukové programy
 • výuka prezenční b-learningová, která se bude hodnotit

Tyto kurzy jsou nástavbou na kvalifikace svářečů podle českých technických norem (ČSN).

Zájemcům o tyto kurzy chceme umožnit progresivnější způsoby vzdělávání, a proto vytváříme multimediální výukové pomůcky:

 • animace s filmovými sekvencemi, které budou součástí prezenčních kurzů
 • e-learningové aplikace, kde budou animace také použity

Zájemci si budou moci vybrat způsob výuky :

 • prezenční nebo
 • kombinaci e-learningu s praktickou výukou (tzv. b-learning)

Celou tvorbu výukového programu a výukových pomůcek vytváříme v prvních 3 aktivitách projektu.

4. aktivita je zavedení trenažeru do praktické výuky.

5. aktivita bude v pilotní výuce testovat vytvořené výukové programy a v 6.aktivitě budeme výuku prezenční i b-learningovou hodnotit.

Výuka i výukové pomůcky budou na základě hodnocení evaluovány a znovu pilotně vyzkoušeny.

Od 14. 1. 2013 byly zahájeny Kurzy v rámci pilotního ověřování.

Svařování na tupo

Svařování elektrotvarovkou

Metoda 111: Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou (MMA)

Metoda 135: Svařování oceli tavicí se elektrodou v aktivní é atmosféře (CO2)

Metoda 141: Svařování oceli netavící se elektrodou v ochranné atmosféře argon (TIG)

Metoda 311: Svařování oceli kyslíko-acetylenovým plamenem

PROJEKT BYL K 31.8.2013 UKONČEN

REALIZACE PROJEKTU: 5.11.2010 – 31.8.2013

VÝSTUPY PROJEKTU: 6 INOVOVANÝCH VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

 • PREZENČNÍ A KOMBINOVANÝ KURZ SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ NA TUPO
 • PREZENČNÍ A KOMBINOVANÝ KURZ SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ ELEKTROTVAROVKOU
 • PREZENČNÍ A KOMBINOVANÝ KURZ SVAŘOVÁNÍ KOVŮ METODOU135
 • PREZENČNÍ A KOMBINOVANÝ KURZ SVAŘOVÁNÍ KOVŮ METODOU 141
 • PREZENČNÍ A KOMBINOVANÝ KURZ SVAŘOVÁNÍ KOVŮ METODOU111
 • PREZENČNÍ A KOMBINOVANÝ KURZ SVAŘOVÁNÍ KOVŮ METODOU311

Pozn.: Kombinovaná forma výuky spočívá ve využití moderní formy výuky pomocí e-learningu a b-learningu pro výuku teoretické části svařování plastů a kovů.

Výuku svařování kovů jsme ještě dále inovovali o využití tzv. trenažéru svařování kovů pro nacvičování praktické části výuky.

POČET PODPOŘENÝCH OSOB: 147

PŘÍJEMCE: AZ WELD, s.r.o.