Pobočka Plzeň

WELDING-PLZEŇ, zkušební organizace č. 7 je divizí UNO PRAHA, spol. s r.o. a zajišťuje služby v oblasti školení, vzdělávání a zkoušek svářečského personálu, poradenskou a obchodní činnost. Jsme členy sdružení Česká svářečská společnost ANB a členy Hospodářské komory České republiky.

Zajišťujeme také rekvalifikaci pracovníků ve spolupráci s Úřady práce.

ZKUŠEBNÍ ORGANIZACE ZO 07 SVAŘOVÁNÍ KOVŮ

Zajišťujeme zkušební činnost v oblasti svařování plastů a kovů, dále pak v oblasti pájení a lepení. Jsme zkušební organizace číslo 7 v systému CWS ANB. 

Zkoušky provádíme ve spolupráci se schválenými svářečskými středisky (ATB) svářečskými školami po celé ČR a také přímo ve firmách, které provozují svářečské práce.

Zkoušky pro oblast svařování kovů probíhají podle národních, evropských a mezinárodních norem a v souladu s platnými předpisy a směrnicemi CWS ANB:

  • ČSN EN ISO 9606-1 až -5 včetně odsouhlasení dle Direktivy 2014/68/EU (PED)
  • ČSN EN 287-1 a -6 včetně odsouhlasení dle Direktivy 2014/68/EU (PED)
  • ČSN EN ISO 14 732
  • ČSN EN ISO 13585
  • ČSN 05 0705
  • ČSN EN ISO 13067
  • ČSN EN ISO 17660-1 a -2
  • TP A 216

PORADENSKÉ SLUŽBY

Poradenské služby a příprava firem na certifikaci

Zpracování postupů svařování (WPQR , WPAR, WPS)

Příprava firem na certifikaci dle norem

Smluvní svářečský dozor a supervize

Navrhování vhodných technologií

Spolupráce se svářečskými školami v systému CWS – ANB

Poradenské služby