XVI. Konference svařování termoplastů SKALÁK 2019

 
V souvislosti s požadavky směrnice S-COP102 Certifikačního orgánu č.3032 České svářečské
společnosti ANB (CWS ANB) a pravidel CWS ANB na pravidelné vzdělávání a doškolování vyššího
svářečského personálu pořádáme
 

XVI. KONFERENCI SVAŘOVÁNÍ TERMOPLASTŮ VE SKALSKÉM DVOŘE NA VYSOČINĚ VE DNECH 6. a 7. 5. 2019

Program konference
 
Účastníci konference obdrží Osvědčení o absolvování odborné vzdělávací akce, která je zařazena do plynárenského systému bodování a je hodnocena 5 body OPV.
 
Přihláška
 
Během celé konference bude probíhat prezentace firem. Zájemci o prezentaci se mohou přihlásit do 18. 4. 2019.
 
Objednávka prezentace
 

Přijeďte získat nové informace a vyměnit si zkušenosti z praxe nejen při konferenci, ale i během společenského večera při posezení u pečeného selátka z Vysočiny.

 

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI !