Seminář PLASTOVÉ DESKY A SYSTÉMY NA OCHRANU BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Seminář je určen zejména pro projektanty a provozovatele a techniky prováděcích firem. Účelem je seznámit odbornou veřejnost s moderními technologiemi na ochranu betonových konstrukcí pomocí termoplastů. Jedná se o využití těchto technologií při úpravě a skladování pitné vody, v chemickém průmyslu a energetice. Tyto konstrukce mohou být použity jak při výstavbě nových, tak i při opravách starých technologických souborů. 
 
Na semináři bude i ukázka jednotlivých způsobů svařování včetně novinky v tomto oboru, kterou je indukční svařování. Zároveň budou předvedeny nové typy termoplastů, jako je např. flexibilní PP a PE a bude pojednáno i o jejich vlastnostech a možnostech využití. Jako příklady budou zmíněny zkušenosti ze staveb realizovaných v České republice i zahraničí, a to jak ze samotné realizace, tak i z jejich navrhování. 
 
Program semináře:
 
10.00 zahájení
 
10.05 - 12.30 betonové konstrukce a jejich ochrana před působením chemikálií, vody a povětrnosti pomocí konstrukcí termoplastů
 
12.30 - 13.00 přestávka na oběd
 
13.00 - 14.00 technologie pro ochranu betonových konstrukcí, systémové prvky, postupy montáží
 
14.00 - 14.15 přestávka
 
14.15 - 15.30 typy svarových spojů použitých u plastových konstrukcí pro ochranu betonu, požadavky na svary, požadavky na personál
 
15.30 - 16.00 diskuze
 
 
Ilustrační fotografie: 
 
 
 
 
 
 
Zde je ke stažení  PŘIHLÁŠKA 
 
Vyplněné přihlášky zasílejte e-mailem do 22. 9. 2017 na:  marketing@uno.cz
Bližší informace na tel.:  734 445 198
 

Těšíme se na setkání s Vámi.