KURZ PRO TECHNOLOGY A INSTRUKTORY SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ

Kurz PWT a Instruktor svařování plastů

Nabízíme Vám možnost vyškolení certifikovaných svářečských technologů a instruktorů pro svařování plastů.

Časový rozvrh kurzu:

Kurz bude zahájen 27. 11. 2017 a bude probíhat v rozsahu 4 x 1 týden

1. běh:   27. 11. - 01. 12. 2017          Program 1. běhu ZDE

2. běh   18. 12. - 22. 12. 2017

3. běh   22. 01. - 26. 01. 2018

4. běh   12. 02. - 16. 02. 2018

Zkoušky proběhnou 16. 02. 2018

Cena kurzu (bez DPH):

28 200,- Kč   přípravný kurz

13 400,- Kč   zkouška včetně vystavení osvědčení

41 600,- Kč   celkem

 

Přihlášku najdete   ZDE

Bližší informace získáte na telefonu 734 316 488  

nebo na e- mailu   skola@uno.cz