Projekty s podporou EU

Za   pomoci   dotací   z Evropských   fondů   jsme   za   posledních   15   let   zrealizovali   řadu projektů s  různým zaměřením.  (Vzhledem  k našim  zkušenostem  s EU  legislativou a systémem čerpání dotací nabízíme v této oblasti i své poradenské služby.)

Mezi tyto projekty náleží:

► Nová provozovna UNO Praha s.r.o.

Vzdělávací projekty 2014-2020

Vzdělávací projekty 2007-2013

Vzdělávací projekty 2004-2006

 

Právě realizované projekty